Bersama penduduk Janda Baik yang membantah projek yang bakal memusnahkan alam sekitar di Janda Baik

#seenatureseelife.