Laporan Penilaian Kesan Kepada Alam Sekeliling (EIA) Bagi Proposed Manganese Ore Mining Operations on Lot PT 9595

JABATAN ALAM SEKITAR

Pemberitahuan Pameran Awam Bagi Laporan Penilaian Kesan Kepada Alam Sekeliling, Environmental Impact Assessment (EIA)

Dimakluman bahawa Jabatan Alam Sekitar (JAS) Malaysia sedang menilai;

Laporan Penilaian Kesan Kepada Alam Sekeliling (EIA) Bagi

“Proposed Manganese Ore Mining Operations on Lot Pt 9595 (Proprietary Mining License (Pml) 7/2019) And Lot 16088 (Mining Lease (ML) 2/2020), Total Area 174.16 Hectares (430.40 Acres), Aring 6, Mukim Relai, District of Chiku, Jajahan Gua Musang, Kelantan Darul Naim”

Orang awam adalah dijemput untuk memberi ulasan dengan mengemukakan maklumbalas berdasarkan penelitian berkaitan Laporan EIA tersebut dalam tempoh pameran yang telah ditetapkan.

Laporan EIA ini akan dipamerkan dalam tempoh 7 Oktober 2021 hingga 5 November 2021

Sila rujuk url dibawah; (QR code boleh dirujuk didalam galeri gambar)

Laporan EIA
https://forms.gle/tYJp5fCwC4kz1YSk8
Pautan Ulasan Awam
https://forms.gle/K59TCBaKmmowcM5s7
Keterangan lanjut;
Urusetia EIA, Bahagian Penilaian
Jabatan Alam Sekitar Malaysia
Tel: 03-88712000
Faks: 03-8891045
E-mail: eiapenilaian@doe.gov.my